0.4 ct FANCY VIVID GREEN SI1 RADIANT GIA GIA DIAMOND EXCHANGE FEDERATION